Bezpieczeństwo żywności jest kluczowe dla producentów i konsumentów. Higiena w przemyśle spożywczym musi odbywać się ściśle wg ustalonych standardów.

W ramach współpracy gwarantujemy proces mycia i dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem norm sanitarnych i mikrobiologicznych.

Realizacja czynności czyszczenia, mycia, dezynfekcji prowadzona jest najczęściej w zaplanowanych przerwach produkcyjnych. Czas przerwy jest czasem „bez produkcji” i musi zostać optymalnie wykorzystany na przygotowanie warunków do produkcji bezpiecznej żywności w kolejnym cyklu produkcyjnym – zwraca uwagę Maria Krőner, menadżer ds. produkcji i systemów jakości w spółce Climbex sp. z o.o.

W celu stałego i rzetelnego nadzoru nad usługą opracowaliśmy aplikację Food Hygiene Audit.

Te działania wpisują się w trend przemysłu 4.0, który jest obecny w niemal każdym zakładzie
produkcji spożywczej, gdzie wiele elementów jest już scyfryzowanych – zaczynając od paneli sterowniczych i oprogramowania linii produkcyjnych, a kończąc na systemach wspierających produkcję
i zarządzaniu danymi. Wszystko ewoluuje w kierunku coraz większej digitalizacji, a prawie każdy
proces jest monitorowany i nadzorowany – dodał Zbigniew Florczuk, dyrektor grupy produktowej Industrial Processes, Climbex sp. z o.o.

Eksperci podkreślają aspekty funkcjonalne aplikacji. Przede wszystkim pozwala ona na bieżąco monitorować proces mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym. Eksperci zwracają też uwagę na możliwość szerszego wykorzystania gromadzonych informacji:

Jeśli dane są dostępne online, a tak się dzieje dzięki aplikacji, to można zyskać większą operatywność
i czas, co może się przełożyć na zysk. Dodatkowo dane są cały czas dostępne w ujęciu historycznym – można je dowolnie zestawiać, analizować i monitorować, a uprawnione osoby mają do nich pełny dostęp – zapewnia Zbigniew Florczuk.

  • W jaki sposób cyfrowe narzędzia mogą służyć poprawie bezpieczeństwa produkcji?
  • Czym jest aplikacja Food Hygiene Audit – jakie funkcje pełni, kto z niej korzysta?
  • Jakie problemy rozwiązuje aplikacja Food Hygiene Audit i jakie korzyści daje zakładowi produkcyjnemu?
  • Czy zakłady mięsne są gotowe na rozwiązania cyfrowe? Do przedsiębiorstw jakiej skali są one adresowane?

Artykuł jest dostępny w wersji online czasopisma „Rzeźnik polski” oraz w wersji online na portalu mieso.com.pl

Aktualności