Testy robotów sprzątających we współpracy z Auchan Retail Polska zakończyły się sukcesem.

Oznacza to, że wchodzimy w kolejną fazę rozwoju robotyzacji usług porządkowych.

Wdrożenie robotów sprzątających zmniejsza zużycie wody i ogranicza produkcję ścieków. Umożliwia sprzątanie obiektu w trybie ciągłym. Dla zarządcy nieruchomości oznacza to obniżenie kosztów utrzymania obiektu.

Roboty szczególnie sprawdziły się w czasie pandemii COVID-19, kiedy wzrastała liczba zachorowań wśród pracowników, co groziło brakiem ciągłości świadczonych usług.

W Grupie Impel robotyzację usług wspiera aplikacja OFM. Służy ona do zdalnego zarządzania usługą – od momentu zlecania pracownikowi konkretnych działań, poprzez ich opomiarowanie, kontrolę jakości i komunikację z klientem.

„W najbliższym czasie będziemy wdrażali rozwiązania służące ograniczeniu zużycia mediów i zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne w każdym z obsługiwanych przez nas obiektów. Zastosowanie robotów to korzyść dla klienta, która idealnie wpisuje się w naszą strategię ekorozwoju” – podkreśla Grzegorz Smereka, dyrektor operacyjny grupy produktowej Cleaning w Grupie Impel.

Aktualności