Nowoczesne firmy sprzątające w swoich działaniach koncentrują się na wartościach, które tworzą „trójkąt sprzątania”. Są one istotne z jej punktu widzenia, ale także z punktu widzenia ich klientów.

Coraz większa ilość pojawiających się profesjonalnych firm sprzątających wynika z rosnącej świadomości znaczenia czystości w budynkach użyteczności publicznej. Chęć sprostania dużym oczekiwaniom klientów niesie ze sobą konieczność wprowadzenia zmian na różnych obszarach działalności.

Czyste biuro to większa wydajność zespołu
Każdy nowy projekt czy rozwiązanie w firmie niosą za sobą dodatkowe koszty. Aby je niwelować biznes musi koncentrować się na podnoszeniu wydajności pracy, a tym samym dążyć do ograniczania kosztów, nie obniżając standardów swojej działalności. Profesjonalna firma sprzątająca i świadczone przez nią usługi doskonale wpisują się w dążenie przedsiębiorców do poprawy jakości działań zespołu, które uwarunkowane są zapewnieniem mu higienicznego i czystego miejsca pracy, bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników. Zewnętrzne firmy realizujące usługi sprzątające sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem zespołu oraz finansami firmy.

„Trójkąt sprzątania”, czyli ekonomiczniej, higieniczniej i zdrowiej
Serwis sprzątający troszczy się nie tylko o czystość w firmie, ale również o zdrowie osób, które przebywają w budynku. Kurz oraz inne zanieczyszczenia są nośnikami wielu bakterii o niekorzystnym wpływie na ludzki organizm. Każdy człowiek jest inny, ma inną odporność, a jego organizm w zupełnie inny sposób broni się przed drobnoustrojami. Obowiązkiem właściciela firmy jest zapewnienie swoim pracownikom dogodnych warunków pracy, minimalizując ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych. Jednocześnie nie może zapominać o kwestiach, które są w sposób szczególny dla niego ważne, mianowicie – o aspektach finansowych.

Nowoczesne firmy sprzątające w swoich działaniach koncentrują się na wartościach, które tworzą „trójkąt sprzątania”. Są one istotne z jej punktu widzenia, ale także z punktu widzenia ich klientów.

  • Ekonomiczniej: usługi sprzątające stanowią szansę na ograniczenie kosztów wynikających z zatrudnienia dodatkowych osób zajmujących się utrzymaniem czystości. Profesjonalne firmy porządkowe, poprzez dobór i wykorzystywanie odpowiednich środków czystości, niwelują koszty wymiany czy zakupu elementów wyposażenia uszkodzonych na skutek nieodpowiedniego dbania o ich czystość. Ponadto, pracownicy koncentrują się jedynie na swoich obowiązkach związanych z działalnością firmy.
  • Higieniczniej: nawet najmniejszy brud oraz zanieczyszczenia oznaczają obecność mikroorganizmów. Regularne usuwanie zabrudzeń minimalizuje ryzyko ich występowania i tym samym ich oddziaływania na organizm.
  • Zdrowiej: zdrowy pracownik to pracownik wydajny, bardziej skoncentrowany, kreatywny i lepiej wykonujący swoje obowiązki. Zawieszony w powietrzu kurz jest przenoszony na duże odległości, osadza się na powierzchniach, ale co najbardziej niepokojące, jest nośnikiem bakterii. Ważne jest, aby usunąć go w taki sposób, aby nie został on wzburzony.

Kompleksowe sprzątanie biura poprawia jakość pracy zespołu
DC System Premium, firma sprzątająca z Warszawy poprzez wybór odpowiednich pracowników, środków chemicznych i technik sprzątania, a także wypracowane własne standardy pracy jest w stanie utrzymać czystość w budynku ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo oraz zdrowie osób w nim przebywających. Ponadto zewnętrzna firma sprzątająca nie tylko zapewni odpowiednie warunki pracy Twojemu zespołowi, ale przyczyni się do oszczędności w budżecie przedsiębiorstwa.

Aktualności